19 may 2010

Immortals, sans i perfectes. Doctor Macip


El passat dia 5 de maig, els alumnes de primer de batxillerat van assistir a la conferència de Doctor Macip que va tenir lloc a la Universitat de Vic. La conferència es va iniciar a les dotze en punt. Va comptar amb la presència de l’il•lustre científic, el director de la politècnica i la cap d’estudis de la mateixa universitat.
L’acte va començar amb la presentació de la Universitat i les seves tertúlies de literatura científica per part del director de la politècnica. Seguidament, la cap d’estudis va presentar al conferenciant, el Doctor Macip que tal com va explicar, dirigeix la investigació sobre els mecanismes de la mort cel•lular en l'àmbit del càncer i l’envelliment a la Universitat de Leicester (Gran Bretanya). Igualment al llarg de la conferència va presentar un dels seus llibres més coneguts: Immortals, sans i perfectes. Tal com va esmentar el conferenciant, el llibre tracta de la situació actual de la biomedicina, fent referència a diferents aspectes d’aquesta, com per exemple: L’era post-genòmica, clonació i cèl•lules mare, la cura del càncer i el camí cap a l’eterna joventut.
L’acte va finalitzar a la una del migdia, amb una ronda de precs i preguntes i amb l’agraïment de la mateixa universitat per l’assistència a l’acte.

8 feb 2010

Perquè a la vida hi juguem tots

El passat 2 de febrer, cinc alumnes de primer de batxillerat estudiants de Ciències de la Informació, van assistir a un camp de futbol per tal de dur a terme la gravació d'un anunci. Aquesta experiència va començar amb un exercici de classe proposat per la professora que consistia en elaborar diferents anuncis, un per a cada grup, escollir-ne un, gravar-lo i presentar-lo a un concurs. El qual es dedica a premiar un anunci que és escollit entre diversos anuncis creats per diferents alumnes de diferents col·legis.

Tal i com explica una de les seves autores: “Hem triat fer una campanya de sensibilització sobre el Síndrome de Down, perquè creiem que tot i que és una malaltia coneguda per la població alhora és una barrera, amb la qual amb aquest anunci volem fer arribar a l'espectador que tots som iguals independentment de si pateixes aquest trastorn genètic o no, i que pel fet de patir-lo no ha d'impedir a portar una vida totalment normal. ”

L'anunci seleccionat va ser protagonitzat i gravat per els propis alumnes, amb la col·laboració de Eloi Collell, un jove que pateix aquest trastorn genètic.


Tot seguit un vídeo realitzat per Laura Casaramona, una de les autores de l'anunci, on es mostren diverses fotos del dia de la gravació.


31 ene 2010

El següent vídeo té la intenció de presentar el blog LLums, Càmera... TMique. L'objectiu d'aquest vídeo és donar a conèixer amb un to còmic i homorístic a tothom qui visiti aquest blog que no tan sols suposa un esforç per a les seves creadores redactar les diferents notícies sobre confèrncies, actes o activitats sinó que a més totes les components d'aquest grup disfruten fent-ho. També té l'objectiu de donar a conèixer qui hi ha derrere de totes les publicacions i montatges fotogràfics de tal manera que realment tothom pugui conèixer el sentiment d'elles envers aquest tema.